Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP

Podstawowym celem Polityki prywatności jest zapewnienie najwyższej ochrony i bezpieczeństwa informacji dotyczących Klientów naszego sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP i Użytkowników Naszej strony internetowej www.multimoda.shop. Jest to dla nas kwestia priorytetowa, dlatego nasza Polityka Prywatności została dostosowana do zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.), oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 
Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, główne cele oraz inne ważne informacje, dlatego prosimy o zapoznanie się z nią. Ponadto Administrator informuje, iż zbieranie danych jest ograniczone do tego, co niezbędne zgodnie z celami, którymi są przetwarzane – zasada minimalizacji danych.


Administrator 
Administratorem danych osobowych jest:

 • Martyna Bułaś
 • ul. Rejtana 53A/241
 • 35-326 Rzeszów
 • NIP: 8133749014 


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 6 RODO każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna charakteryzować się następującymi cechami:

 • Dobrowolnością,
 • Konkretnością,
 • Świadomością,
 • Jednoznacznością.

Dane osobowe Klientów Naszego sklepu internetowego przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody, przy czym zawarcie umowy sprzedaży jest zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji tejże umowy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży prowadzi do odmowy jej zawarcia. 
W celu przesyłania Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym udziału w usłudze Newsletter podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego przy równoczesnym zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności.

 

Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego, w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży ( prawnie uzasadniony cel ) zawartych w ramach sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP. Dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • wysłania kupionego towaru do Klienta,
 • dokonania rozliczeń,
 • korzystania przez Klienta z przysługujących mu praw takich jak rękojmia czy odstąpienie od umowy.

Jeśli została udzielona zgoda przez Klienta na otrzymywanie informacji marketingowych oraz Newslettera, dane osobowe Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z tymi celami. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną. 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych 
Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych przez Administratora przetwarzane są następujące dane Klienta:

 • w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
 • w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. 


Czas przechowywania danych osobowych 
Konkretne dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu przetwarzania. 
Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku ze złożonymi zamówieniami i zawartymi umowami przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów sprzedaży, jak też w związku z okresem przysługującym np. z tytułu rękojmi. 
W związku z obowiązkami uregulowanymi przez przepisy prawa jak obowiązek podatkowy część danych osobowych niezbędnych w ramach wypełnienia tego obowiązku będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji danej umowy. 
Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź też żądania usunięcia tych danych czy też żądania usunięcia konta Klienta. 

 

Prawa Klienta 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania i usuwania ( „prawo do bycia zapomnianym”) danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych – bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 
Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów. 
Klient w każdej chwili może wystąpić z żądaniem udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

Profilowanie 
Profilowanie użytkownika odbywa się na zasadzie monitorowania jego aktywności na stronie internetowej, poprzez przypisanie do użytkownika odpowiedniego "ciasteczka". Tym samym tworzony jest profil behewioralny użytkownika, gdzie zbierane są dane:

 • deklaratywne: te które podał w formularzu: mail, imię, nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu,
 • behawioralne: jego zachowanie na stronie, odwiedziny na poszczególnych kategoriach i produktach, czas przebywania na stronie, jego aktywność wobec prowadzonych przez nas działań (otwarcia maila, kliknięcia),
 • transakcyjne: ID lub nazwa produktu, cena, zdarzenia takie jak wrzucenie produktu do koszyka, modyfikacja koszyka, zakup.

Dodatkowo możemy kontakty segmentować (przypisywać im tagi), prowadzić komunikację automatyczną poprzez zastosowanie reguł automatycznych, wysyłać wiadomości SMS, importować dane, eksportować dane, usuwać zgody marketingowe na życzenie użytkownika lub całkowicie usunąć dane użytkownika z systemu lub automatycznie przemieszczać dane Klienta między zintegrowanymi platformami. 
Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który:

 • odbywa się w sposób automatyczny,
 • ma na celu ocenę osoby fizycznej lub przewidywanie jej zachowania.

Profilowanie zawsze wymaga poinformowania o tym osób, które są profilowane. Profilowanie najczęściej jest wykorzystywane jako narzędzie dla tzw. automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą. 
Artykuł 4 RODO wskazuje definicje profilowania – „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

Newsletter 
Użytkownik ma możliwość korzystania z subskrypcji Newslettera w przypadku wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. 
Zapis Użytkownik odbywa się w modelu double opt-in, co w praktyce oznacza, że użytkownik który podał nam dane (poprzez formularz, dokonując zakupu, pozostawił dane poprzez pop-up) otrzymuje automatycznie mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera. Daje nam to gwarancję, że użytkownik który zapisał się na Newsletter jest rzeczywistą postacią i świadomie wyraża zgodę na komunikację marketingową. 
Klient zgodnie z obowiązującą ustawą może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w wiadomości lub może poprosić Administratora o takie działanie innym kanałem np. poprzez e- mail, telefon, na piśmie. 

Pliki cookies 
W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór. Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie. Więcej na polityka cookies.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 
Żądania czy zgłoszenia należy kierować na:

 • adres e-mail: sklep.@multimoda.shop lub biuro@multimoda.shop,
 • telefonicznie: 575-358-577,
 • listownie: Sklep internetowy MULTIMODA.SHOP C.H. Respan, ul. Rejtana 53a/241, 35-326 Rzeszów. 

Powierzenie przetwarzania danych 
Administrator na podstawie przepisów prawa może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym , w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu dostawy zakupionych przez Państwa towarów , zlecenia zewnętrznym podmiotom usług w zakresie niezbędnym do prowadzenia sklepu internetowego, czy prowadzenia kampanii handlowych.
Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do stosowania środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania danych. 

 

Środki bezpieczeństwa 
Administrator Danych osobowych mając za podstawę obowiązujące przepisy prawa oraz przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych Klientów sklepu wdrożył środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzania danych osobowych. W szczególności podjęto kroki do zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, udostępnieniem osobom nieuprawnionym oraz zniszczeniem, uszkodzeniem zmianą wbrew woli Klienta czy utratą. Administrator stosuje za pośrednictwem przeglądarki Klienta standardowe środki bezpieczeństwa w postaci szyfrowania SSL. Wszelkie te środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczania Państwa danych są na bieżąco aktualizowane i dokładamy najwyższej staranności. 

Postanowienia końcowe 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie Polityki Prywatności bez informowania o tym Klientów i Użytkowników strony.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2018 roku.

Multimoda.shop to sklep z obuwiem online, w którego ofercie znajdziecie Państwo tysiące produktów kilkudziesięciu polskich i zagranicznych producentów obuwia damskiego i męskiego. W naszym magazynie znajduje się na bieżąco aktualizowany asortyment obuwia, który odpowiada na aktualne trendy w modzie.

Starannie dobierając naszą ofertę obuwia damskiego i męskiego, współpracujemy z markami, które na pierwszym miejscu stawiają jakość wykonania oraz wykorzystują wysokogatunkowe materiały.

BUTY DAMSKIE

W zakładce obuwie Damskie każda Pani znajdzie dla siebie wymarzony model obuwia, od szpilek i sandałków po trzewiki, botki i kozaki. Są to buty letnie damskie i damskie buty zimowe czołowych polskich i zagranicznych producentów. M.in.: Bravo Moda, Visconi, Baldowski, Kotyl, Menbur oraz wiele innych.

Każda kobieta ma w swojej szafie przynajmniej jedną parę szpilek, a dla tych Pań, które noszą je codziennie, proponujemy szpilki z komfortową wyściółką wzbogaconą o specjalne gąbeczki oraz miękkie płaskie spody. Takie udogodnienia można znaleźć u takich firm jak: Sala, Uncome, Krystad.

W ofercie sklepu Multimoda nie brakuje również takich zagranicznych marek, jak: Hispanitas, Wonders, Högl, Alma En Pena, Unisa, Pikolinos, Pitillos, Brenda Zaro. Są także obuwie damskie szczególnie cenione przez celebrytów. Znane osoby często wybierają obuwie polskich oraz zagranicznych producentów, jak np. Carinii, Nessi oraz Sca’viola.

BUTY DLA OSÓB Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

Posiadamy szeroki przekrój obuwia dla osób potrzebujących wysokiej tęgości (maksymalna to tęgość K). Dzięki temu obuwie jest niezwykle wzuwne i komfortowe.

KOMFORTOWE BUTY DAMSKIE I MĘSKIE

Jako eksperci od obuwia zajmujący się branżą od lat, potrafimy doskonale wpisać się w potrzeby naszych Klientów. Oferujemy duży wybór komfortowych marek takich jak Rieker czy Caprice, Tamaris, Marco Tozzi, Alpina, Comfortabel, Remonte oraz Piazza, która jest jedną z niewielu istniejących marek na rynku wykorzystujących do produkcji skórę kozią, która zapewnia komfort użytkowania na najwyższym poziomie.

Szeroki wybór modeli marki Caprice zachęca dodatkowo niezwykle komfortową podeszwą, która spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, dodatkowo oferuje szeroki przekrój w rozmiarze cholewki kozaka od XS-XL. Bardzo duży wybór modeli z firmy Rieker - zarówno dla kobiet jak i mężczyzn -, poza wygodą na najwyższym poziomie, gwarantuje ciepło w najchłodniejsze dni, dzięki ociepleniu z owczej wełny oraz membranie GORE-TEX.

ELEGANCKIE BUTY MĘSKIE

Dla Panów ceniących sobie szyk, elegancję i wygodę przygotowaliśmy gamę wysokiej jakości obuwia na każdą okazję. Półbuty oraz mokasyny męskie świetnie sprawdzą się na spotkaniach biznesowych, konferencjach oraz innych ważnych wydarzeniach. Na mniej oficjalne wyjścia proponujemy w swojej ofercie modne trzewiki męskie, a na lato sandały oraz buty sportowe. Wiemy, co każdy mężczyzna ceni sobie najbardziej, dlatego obuwie z naszej oferty wykonane jest z wysokiej jakości skóry naturalnej. Panowie, którzy na pierwszym miejscu stawiają wygodę, powinni szczególnie zainteresować się produktami wykonanymi z miękkiej skóry cielęcej oraz strusiej.

Wśród marek, które cieszą się największym uznaniem mężczyzn znalazły się Brooman, posiadający miękką komfortową wyściółkę, Pilpol, Conhpol, Riker oraz wiele innych.

ZNIŻKI NA OBUWIE / DARMOWY ZWROT W SKLEPIE ONLINE

Stale doskonalimy nasze działania, aby zarówno sklep, jak również oferta, były najlepiej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Multimoda.shop oferuje bezpłatne formy wysyłki oraz możliwość negocjacji ceny, dzięki temu nasi klienci kupują obuwie w atrakcyjnych i przystępnych dla siebie cenach.

Darmowy zwrot w ciągu 14 dni od momentu zakupu to kolejny atut naszego sklepu. W celu ułatwienia podjęcia najlepszej decyzji, istnieje możliwość dodania produktów do porównywarki, która w przejrzysty i jasny sposób przedstawia różnice między wybranymi modelami butów. Każdy produkt posiada profesjonalne wykonane zdjęcia, przedstawiające każdą część obuwia oraz detale, klient dysponuje również szczegółowym opisem ukazującym dostępne rozmiary, opcje kolorystyczne oraz opinie użytkowników.

Nasi klienci mogą także regularnie korzystać z kodów rabatowych oraz zniżek z tytułu subskrypcji newslettera. Zamówione produkty w ciągu 2 dni roboczych są już u naszych klientów. Osobiste konto pozwala na stały podgląd dokonanych zamówień oraz produktów dodanych do listy życzeń. W razie potrzeby pracownicy naszej infolinii służą pomocą.

Regularnie wzbogacamy naszą ofertę o nowe, warte pokazania marki proponujące nietuzinkowe fasony i znakomitą jakość. Regularnie doskonalimy także funkcjonalność oraz szybkość naszej witryny.

Sklep multimoda.shop wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom obcokrajowców, oferując zmianę języka na język angielski.

ROZWIŃ

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.